27 lutego rozpoczęliśmy cykl zajęć terapeutycznych składających się z trzech spotkań.
Pierwsze spotkanie służyło zbudowaniu atmosfery zaufania, opartej na jasnych zasadach, określeniu celów oraz norm wspólnego postępowania.

Nasze zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, umożliwienie lepszego poznania siebie oraz nabycia nowych umiejętności interpersonalnych.

Iwona Kopa