Szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”, którego celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, a także segregacji odpadów. Program będziemy realizowali do końca czerwca 2023 zgodnie z harmonogramem i projektami. Odbiorcami są przede wszystkim klasy V-VIII, ale do niektórych działań przystąpią także młodsi uczniowie.