Informujemy, że na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej www.ncez.pl zamieszczone są materiały na temat żywienia dzieci i młodzieży.

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!" współorganizowanego  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.