W roku szkolnym 2023/2024 logopeda szklony pracuje w następujących dniach i godzinach. W trakcie swoich godzin prowadzi terapie logopedyczną, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,rewalidację, zajęcia z języka polskiego oraz konsultacje. W celu umówienia spotkania rodzica/prawnego opiekuna z logopedą proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub wiadomość przez dziennik librus.