W roku szkolnym 2023/2024 konsultacje dla rodziców będą odbywać się w czwartki, w godz. 16.30- 17.30 według następującego harmonogramu:

Na rok szkolny 2023/2024 przewidziano wywiadówki na: