29 października przedstawiciele samorządu uczniowskiego naszej szkoły wraz z opiekunami uczestniczyli w spotkaniu w ramach Łaziskiego Forum Samorządów Uczniowskich w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Spotkanie miało na celu promowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w Łaziskach Górnych oraz inspirowanie młodzieży do działania i podejmowania własnych inicjatyw. 

W dniu 28 września w naszej szkole odbyły się wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021.

W wyniku głosowania, funkcję przewodniczącego SU objął Adam Niesłańczyk z klasy 8b, a zastępcami zostały: Magdalena Pająk z klasy 7b oraz Natalia Waligóra z klasy 8e.

Gratulujemy zwycięzcom oraz  życzymy sukcesów w pełnieniu tych odpowiedzialnych funkcji.

Opiekunowie Samorządu:

mgr Aleksandra Luks

mgr Ewelina Myszor

21 marca jest nie tylko pierwszym dniem wiosny, ale i Światowym Dniem Zespołu Downa.

W ubiegły poniedziałek, w ramach akcji Samorządu Uczniowskiego, wszyscy uczniowie klas I-VIII mieli okazję do założenia dwóch różnych, kolorowych i zabawnych skarpetek. Skarpetki nie do pary są symbolem społecznego genetycznego niedopasowania, a ich założenie promuje walkę o równe prawa osób z Zespołem Downa do uczestnictwa w życiu społecznym.

Jesteśmy różni ale każdy z nas jest wyjątkowy :)

Dziękujemy za udział w akcji!

Z okazji obchodów Dnia Komisji Edukacji Narodowej samorząd uczniowski ogłosił konkurs dla uczniów klas IV-VIII pt. „Dni Edukacji Alternatywnej”.

W ramach konkursu uczniowie zostali poproszeni o przygotowanie plakatu z propozycją nowatorskiego, fantazyjnego lub zgodnego z własnymi zainteresowaniami przedmiotu szkolnego.

Do szkolnej tradycji od lat należy radosne obchodzenie Dnia Świętego Mikołaja. Z tej okazji  7 grudnia Samorząd Uczniowski pragnie zachęcić wszystkich uczniów i nauczycieli naszej szkoły do ozdobienia swoich głów symbolicznymi, świątecznymi czapkami, lub do przybrania stroju dobrodusznego Mikołaja, elfa, renifera, aniołka.
Mikołajkowy element stroju lub kostium upoważnia ucznia do uzyskania 5 pkt. w kategorii: Udział w akcji samorządu uczniowskiego (punkty przyznaje wychowawca danego oddziału klasowego).

Na początku każdej zdalnej lekcji uczniowie są proszeni o włączenie kamery i zaprezentowanie swojego stroju nauczycielowi danego przedmiotu.

W przypadku braku kamery, prosimy o przesłanie swojego zdjęcia w mikołajkowym nakryciu głowy / kostiumie wykonane podczas nauki online do wychowawcy klasy drogą mailową najpóźniej do wtorku 8 grudnia.

Samorząd Uczniowski
mgr A. Luks
mgr E. Myszor

 Z okazji obchodów Dnia Komisji Edukacji Narodowej samorząd uczniowski SP nr 1 ogłasza konkurs dla uczniów klas IV-VIII pt. Dni Edukacji Alternatywnej.

W środę 30  września o godz. 17.00 odbędzie się kolejne zebranie zdalne samorządu uczniowskiego, podczas którego wybierzemy przewodniczącego szkoły i jego zastępców.

Spotkanie odbędzie się na platformie Classroom (należy zalogować się i dołączyć do spotkania na MEET poprzez link).

Z okazji corocznie obchodzonego Dnia Chłopaka samorząd uczniowski ogłasza środę 30 września dniem w kraciastej koszuli.

Zachęcamy wszystkich uczniów do założenia w tym dniu kolorowych, kraciastych koszul.

Chcemy w ten sposób uhonorować męską część naszej szkolnej społeczności z okazji obchodu ich dnia.

Samorząd Uczniowski