Zajęcia treningu kompetencji społeczno -emocjonalnych  na podstawie programu autorskiego pedagoga  Monika Roterman „Mój świat emocji”.

   W naszym życiu zdarzają się takie sytuacje, kiedy sami  nie potrafimy  zrozumieć siebie. Jesteśmy źli, smutni, radośni, czasami boimy się czegoś. Oto skutek pojawiających się emocji, to one sterują naszym życiem i  nie zdajemy sobie sprawy z ich ogromnego wpływu na nasze postępowanie. Analizując nasze działanie lub  zachowanie w danej sytuacji, często odprowadza  nas to  do przekonania, że w tym momencie stało się to pod wpływem jakiejś silnej emocji.  Dorośli potrafią dokonać takiej retrospekcji, ale dzieci nie są w stanie tego uczynić. Obserwując zachowania dzieci w wieku przedszkolnym  zrodziła się idea opracowania  programu autorskiego „ Mój świat emocji”, który ma na celu uświadomienie dzieciom wartości wynikających z poznania i zrozumienia siebie, własnych stanów emocjonalnych oraz uczuć i odczuć innych osób.

 Cele terapeutyczne programu  –  to tworzenie możliwości odreagowywania emocji i napięć powstających na skutek wzrastania w urazowym otoczeniu,   a także  na  skutek niepowodzeń szkolnych   i    społecznych oraz uzyskania doświadczeń   emocjonalnych  pozwalających  na  zmianę wzorców   zachowań  i   zmianę   sądów poznawczych   w    trakcie   uczestnictwa    w   zajęciach.

Cele rozwojowe programu –     nabywanie    podczas    zajęć   umiejętności  społecznych przydatnych w  radzeniu  sobie  z  posiadanymi  problemami,  które  służyć   będą   rozwojowi społecznemu i osobistemu.

    Uczestnictwo  w zajęciach było poprzedzone diagnozą potrzeb rozwojowych dzieci i rekrutacją, dzięki której zostały stworzone dwie grupy dzieci.  Odbyło się już 13 spotkań, na których dzieci  poznały siebie, wspólnie ustaliły zasady panujące w grupach. Uczyły się rozpoznawać uczucia, jak radzić sobie z nimi, a nawet jak niektórym negatywnym emocjom zapobiegać.   Zapraszam do krótkiej fotorelacji z tych zajęć.