Przedszkolaki rozwijają umiejętności grafomotoryczne.