Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)Informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych pozyskanych w wyniku rejestracji obrazu przez monitoring wizyjny na terenie wokół szkoły i wybranych pomieszczeniach budynku szkoły jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy, ul.Dworcowa 4, 43-170 Łaziska Górne.
  Tel.: 32 2241 044 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Celem stosowania monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i uczniów oraz  ochrona mienia.
 • Podstawą prawną stosowania przez szkołę monitoringu jest art. 108a ustawyz dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 • Zarejestrowany obraz może zostać udostępniony jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Zapisy monitoringu będą przechowywane przez 14 dni.
 • Osoba zarejestrowana przez system monitoringu posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych.
 • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  
 • Dane z monitoringu nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili osób, których dane dotyczą.