7 lutego przypada Dzień Bezpiecznego Internetu. Święto to obchodzone jest w całej Europie. Celem święta jest promowanie działań na rzecz bezpiecznego korzystania z sieci przez dzieci i młodzież. Z okazji obchodów święta została przygotowana gazetka informacyjna, zajęcia oraz konkurs dla uczniów SP1. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z OKAZJI DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU

               „Internet to więcej niż zabawa. To Twoje życie”

CELE KONKURSU:
1.Wdrażanie młodych internautów do rozsądnego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu.
2. Netykieta internetowa- wdrażanie do internetowego kodeksu zachowań.
3.Nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
4.Kształtowanie wyobraźni uczniów.
5.Budowanie pewności siebie.
6.Stwarzanie uczniom możliwości prezentowania  swoich umiejętności i zdolności.

TEMATYKA PRAC
1.Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.
2.Przybliżenie informacji dotyczących zapewnienia sobie bezpieczeństwa korzystania z Internetu.
3.Informacja o netykiecie w Internecie.

ZASADY UCZESTNICTWA :
1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III, IV-VIII.
2. Prace przyjmowane będą do dnia 3.03.br. u pedagoga i psychologa szkolnego.          3.Prace należy wykonać samodzielnie.
4.Prace złożone na konkurs muszą być pracami nigdzie wcześniej nie publikowanymi, jak również nie przedstawionymi na innych konkursach.
FORMA I TECHNIKA PRACY:
1.Uczestnik konkursu wybiera jeden z poniższych tematów i  przygotowuje plakat nawiązujący do tematu:

Moje gry komputerowe są bezpieczne.
Baw się w Sieci – BEZPIECZNIE
Nie ufaj osobom poznanym w Sieci
Wirusy – świrusy
Nie podawaj swoich danych
Powiedz stop cyberprzemocy
Nigdy nie wiadomo kto jest po drugiej stronie
Znajomi – nieznajomi
Internetomania
Pomyśl, zanim umieścisz coś w Sieci
Zachowaj kulturę w Sieci
Obcy w Internecie
Internet to okno na świat
Sieć bezpiecznych odpowiedzi

2.Prace można wykonać zarówno poziomo jak i pionowo. Format pracy A4.
 3.Technika pracy: pastele, farby, flamastry, kredki.

PRACE KONKURSOWA PODLEGAĆ BĘDZIE NASTĘPUJĄCYM KRYTERIOM:
1.Estetyka wykonania.
2. Pomysłowość i oryginalność.
3.Zgodność pracy z tematyką konkursową.

PRACA KONKURSOWA MUSI ZAWIERAĆ:

1.Informacje o autorze tj. imię i nazwisko, klasa ( załącznik karta zgłoszenia).
2.Tytuł pracy konkursowej.
3.Prace niespełniające wymagań technicznych przewidzianych w Regulaminie, w tym techniką komputerową, wykonane przy użyciu plasteliny nie będą podlegać ocenie.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
1.Konkurs będzie oceniany w kategoriach klas I-III, IV-VIII.
2.Prace będą oceniane przez trzyosobowe jury powołane przez organizatorów.
3. Ogłoszenie wyników zostanie opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy w dniu 10.03.br.
4. Zdjęcia prac zostaną opublikowane na stronie www szkoły wraz z artykułem o konkursie.
Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. Dla uczestników przewidziane są nagrody, dyplomy oraz drobne upominki w kategoriach klas I-III oraz IV-VIII.


Organizatorzy:
mgr Ilona Latusek
mgr Monika Roterman
mgr Monika Dawidowska- Lupa


Załącznik-karta zgłoszenia
Karta zgłoszenia uczestnika
Prosimy o wypełnienie zgłoszenia drukowanymi literami i dostarczenie do pedagoga, psychologa szkolnego.

Uczestnik klasy:
…………......................
Imię i nazwisko uczestnika
 ....................................................................................................................................................
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie
Wyrażam zgodę na udział dziecka w szkolnym konkursie z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu.………………………………………………………
(podpis rodzica)

Tytuł pracy konkursowej

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………