1. Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy SP 1 w Łaziskach Górnych.
2. Czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko. Nie można wypożyczonych książek i przekazywać innym.
3. W bibliotece obowiązuje CISZA oraz zakaz wnoszenia i spożywania napojów i artykułów spożywczych.
4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki. Nauczyciel - bibliotekarz może zezwolić na wypożyczenie większej ilości książek, jeżeli uzna, że jest taka potrzeba.
5. Nie przetrzymujemy książek ponad 2 tygodnie. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, (a biblioteka nie ma na nią zamówień) może przed upływem wyznaczonego dnia zwrotu poprosić o przedłużenie terminu.
6. Książki i inne dokumenty biblioteki należy szanować. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
7. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki i jest zobowiązany odkupić zniszczony lub zagubiony egzemplarz.
8. Czasopisma oraz książki, z których czytelnik skorzystał w czytelni odnosi się na miejsce.
9. Na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego książki powinny być zwrócone do biblioteki. Istnieje możliwość wypożyczenia książek na okres wakacyjny, po wcześniejszym uzgodnieniu.
10. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i  bezwzględnego przestrzegania go.