W roku szkolnym 2020/21 nasza szkoła uzyskała następujące certyfikaty:

W roku szkolnym 2019/20 nasza szkoła uzyskała następujące certyfikaty:

Nasza szkoła w roku szkolnym 2014/15 przystąpiła do konkursu „Lider samorządu uczniowskiego” zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Konkurs został przeprowadzony w okresie od 1 października 2014 r. do 28 lutego 2015r.

Celem konkursu było przygotowanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu publicznym, pracy w samorządzie uczniowskim, poszerzenie wiedzy o prawach człowieka i obywatela, współodpowiedzialność za szkołę i środowisko. Zachęcenie do aktywnego działania, realizacji projektów, debat oraz krzewienia samorządności wśród uczniów.

Przystępując do konkursu musieliśmy wykonać 10 zadań,  z których sprawozdania były sukcesywnie przesyłane do organizatora. Wykonanie zadań zostało ocenione przez jury organizatora konkursu, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Lider samorządu uczniowskiego” było uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. Nasza szkoła pomyślnie przeszła ocenę jury i otrzymała Certyfikat „Lider samorządu uczniowskiego”. Gratulujemy i dziękujemy uczniom, nauczycielom i wszystkim osobom, które przyczyniły się do uzyskania tego tytułu.