Zajęcia treningu kompetencji społeczno -emocjonalnych  na podstawie programu autorskiego pedagoga  Monika Roterman „Mój świat emocji”.