Innowacja „Kulturowa Jedyneczka” powstała, aby zachęcić młodych ludzi do aktywnego obcowania z kulturą poprzez udział w szeregu artystycznych, literackich i integracyjnych aktywności wykraczających poza mury Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Księdza Prałata Konrada Szwedy w Łaziskach Górnych.

 Myślą przewodnią innowacji jest zachęcenie młodzieży SP1 do odczuwania kultury poprzez opisywanie miejsc, ludzi i lokalnych zjawisk wartych zapamiętania. Udział w przedsięwzięciach   ma na celu przywrócenie pierwotnego spojrzenia na kulturę, zainteresowanie uczniów odbiorem tradycji, zwyczajów, historii naszego miasta w otoczeniu łaziskiej przyrody.
    Działania przewidziane w ramach innowacji to między innymi zorganizowanie plenerowych zajęć z rysunku,  spacer i zapoznanie uczniów z lokalnymi pomnikami przyrody, prezentacja fotografii łaziskich kapliczek, a także spotkania z książką w łaziskich parkach. Istotą niniejszego programu jest również podtrzymywanie więzi międzypokoleniowej poprzez reanimowanie oraz przywrócenie w społeczności szkolnej podwórkowych zabaw z dzieciństwa dziadków i rodziców naszych uczniów.
    Artykuł podsumowyjący zostanie opublikowany na portalu www.mapakultury.pl wspierającym dziennikarstwo społeczne. Internetowa publikacja nie tylko pozwoli na rozpowszechnienie szkolnych przedsięwzięć, ale co istotniejsze, na dzielenie się łaziską kulturą z masowym odbiorcą.

mgr Iwona Kopa
mrg Aleksandra Luks