„Na tym naszym czornym Ślonsku
Tak jak wszyndy kwitnom kwiotki
Ale nikai nie treficie
Takij piyknyj, jak tu gotki”

INNOWACJA  „ PO NASZYMU, CZYLI PO ŚLĄSKU”

Wstęp

Współczesne programy edukacyjne zawierają wiele treści dotyczących harmonijnego rozwoju dziecka. Maja charakter poznawczy jak i wychowawczy, ale mało w nich zagadnień  dotyczących dziedzictwa kulturowego. Ważne jest zatem przybliżenie dzieciom tego, co mamy w zasięgu ręki – nasze własne tradycje kulturowe i obyczaje, ślady historii naszej miejscowości. Poprzez zabawę oraz emocje im towarzyszące dziecko poczuje się związane ze swoją miejscowością.

    Dzieci na co dzień nie zwracają uwagi na to co je otacza. W obecnym zabieganym świecie nie zwracają uwagi na to sami rodzice. Nie rozmawiają ze swoimi dziećmi na tematy związane z okolicą, jej przeszłością, z tradycjami, które tak wrosły w życie mieszkańców, że są nawet nie zauważone. Należy zatem dzieciom zwrócić uwagę na to, co jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dziecko widząc i czując, że jest członkiem społeczności lokalnej, zupełnie inaczej postrzega miasto, w którym mieszka. Doceni, że jest w niej coś, czego nie znajdzie w innych miejscach.

   Poznanie rodzinnej miejscowości i jej okolic powinno zatem rozpocząć się od wczesnego dzieciństwa. Dziecko w wieku przedszkolnym wiele spraw jeszcze nie jest w stanie zrozumieć, wiele jednak może przeżywać. Pierwsze przeżycia i doświadczenia dziecięce takie jak radość, zachwyt i podziw dla rodzinnych stron to przeżycia, które wpływają na poznanie i wzbogacenie wiedzy, ale są najbardziej trwałe i pozostają na całe życie.

 

Zakres innowacji

Innowacją zostaną objęte dzieci z dwóch grup przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy w Łaziskach Górnych.

Innowacja będzie realizowana podczas zajęć poświęconych edukacji regionalnej dwa razy w miesiącu oraz w trakcie wycieczek, spacerów, uroczystości przedszkolnych itp.

Cel główny innowacji

Nadrzędnym celem jest nabycie przez dziecko informacji i wiedzy o własnym środowisku regionalnym, przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym naszego miasta i regionu; dostrzeganie cech wyróżniających Górny Śląsk sposród innych regionów Polski.