W ramach programu ,,Przyjaciele Zippiego" klasa pierwsza uczestniczy w cyklu zajęć,które rozwijają kompetencje społeczno-emocjonalne.W programie Przyjaciel Zippi nie mówimy dzieciom, co mają robić. Udział w zajęciach pozwala im do zastanowienia się nad sytuacją i wymyślaniem własnych rozwiązań. Dzieci szukają takich strategii, które nie tylko pomagają im samym, ale również uwzględniają dobro innych.


Program uczy dzieci jak:
- rozpoznawać własne uczucia i o nich rozmawiać;
- mówić to, co chce się powiedzieć;
- słuchać uważnie;
- prosić o pomoc;
- nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie;
- radzić sobie z samotnością i odrzuceniem;
-  mówić przepraszam;
- radzić sobie z przemocą i krzywdzeniem;
- rozwiązywać konflikty;
- radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią;
- adaptować się do nowej sytuacji;
-  pomagać innym.

Za klasą pierwszą dwa działy zajęć dotyczące emocji,uczuć oraz komunikacji. Przed nimi kolejny cykl nowych przygód z Zippim.

Zapraszam na fotorelecję: