Społeczność szkolna wraz z Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych dołącza się do akcji ,,Świeca", której inicjatorem jest Diakonia Miłosierdzia Archidiecezji Katowickiej. Akcja polega na zbieraniu świec, które następnie zostaną przetopione i przekazane żołnierzom ukraińskim znajdującym się w okopach. Świece należy składać w specjalnie przygotowanym pudle w wejściu do szkoły.

Szkolny Klub Wolontariatu