W czwartek, 30 września klasy 4a i 4c odwiedzili Miejską Bibliotekę w Łaziskach Górnych.

Uczniowie zostali oprowadzeni po bibliotece i zapoznani z zasadami korzystania z jej zasobów. Następnie wzięli udział w spotkaniu z policjantem, który opowiedział o swojej pracy i przypomniał zasady bezpieczeństwa. Uczniowie z uwagą i zainteresowaniem wysłuchali prelekcji.

W ramach akcji Samorządu Szkolnego, 30 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w obchodach Dnia Chłopaka i założyli czapki z daszkiem. Było kolorowo i radośnie. 

24 września uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w spotkaniu z policjantem p. Pawłem Oleksińskim z Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych. Podczas spotkania policjant przypomniał uczniom o podstawowych zasadach ruchu drogowego.Uczniowie nazywali zachowania, które prezentowała p.Paweł Oleksiński oraz wybrani uczniowie. Zwrócił szczególną uwagę na bezpieczeństwo w drodze do szkoły.Dziękujemy bardzo za ciekawe spotkanie, które ja zawsze cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Nasza szkoła uczestniczy w akcji XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej 1 października 2021 r. pod hasłem: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!”

Urząd Miejski w Łaziskach Górnych informuje, że
od dnia 1 września 2021 roku do dnia 15 września 2021 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów, na rok szkolny 2021/2022.
Stypendium szkolne przyznawane jest zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Uchwała XXXII/280/05 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 19 kwietnia 2005r. ze zmianami) w drodze decyzji administracyjnej :

  1. uczniom zamieszkałym na terenie miasta Łaziska Górne, których dochód na 1 członka rodziny nie przekracza 528 zł netto /miesięcznie,
  2. na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów poniesionych na rzeczy o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności  zakupu podręczników, innych pomocy naukowych; na podstawie dostarczonych dokumentów (oryginałów faktur i rachunków) potwierdzających poniesione koszty,   

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć zaświadczenia o dochodach za miesiąc sierpień br.

Dokumenty można składać po uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu stypendium, czyli po 14 dniach (dopuszcza się składanie dokumentów wystawionych z datą sprzed wydania decyzji, dotyczących zakupu rzeczy niezbędnych do rozpoczęcia roku szkolnego np.: podręczników, artykułów szkolnych).
Druki wniosków można odebrać i składać w Wydziale Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu – ul. św. Jana Pawła II 1, budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej- II piętro.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach informuje, że 1 lipca br. ruszyła kampania dotycząca bezpłatnych badań profilaktycznych pn. "Profilaktyka 40 PLUS". Program skierowany jest do Polaków, którzy w roku przeprowadzenia badania skończyli lub skończą 40 lat.

Więcej informacji (pdf) 32,2Mb

W środę 16 czerwca 2021 odbył się finał II edycji Szkolnego Konkursu Ortograficznego „U ortografią za pan brat”. W eliminacjach, które miały miejsce 9 czerwca, wzięło udział 31 uczniów z klas I-III. Wszyscy uczestnicy wykazali się świetną znajomością polskiej ortografii.

Podkategorie

"Noś odblaski - świeć przykładem"

Od wielu lat  nasza Szkoła oraz Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto organizuje akcję "Odblaskowe pierwszaki" dla  uczniów kl. I oraz najstarszych grup przedszkolnych łaziskich placówek. Celem akcji jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa, propagowanie zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, wpojenie konieczności noszenia odblasków.
3 listopada 2011 r. w Miejskim Domu Kultury odbyła kolejna  edycja akcji "Odblaskowe pierwszaki" .  Wzorem lat ubiegłych do  grona sponsorów dołączyło Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Mikołowski. W ramach tej akcji  ogłoszono konkurs plastyczny dla  najstarszych grup   przedszkolnych łaziskich placówek  pt. "Jestem rozważny i bezpieczny."  Uczniowie  klas I szkół podstawowych powiatu mikołowskiego realizujący  program „ Bezpieczny świat ucznia” zostali zaproszeni do udziału w konkursie plastycznym  dotyczącym bezpiecznych zachowań w domu, w szkole, na ulicy. Wszystkie nadesłane prace nagrodzono. W tym dniu na dzieci czekało wiele atrakcji. Rozdano nagrody zwycięzcom konkursów plastycznych. Dzieci obejrzały przedstawienie agencji artystycznej Kanon z Krakowa pt. „Bezpieczne dzieciństwo”, spotkały się z sierżantem Hektorem – maskotką komendy powiatowej policji.  Na zakończenie każdy przedszkolak otrzymał   oprócz słodkiej niespodzianki kolorowankę z Hektorem,  a każdy pierwszak odblaskowy emblemat. Powagi temu wydarzeniu nadali znamienici goście, Burmistrz Miasta  Łaziska Górne Aleksander Wyra, Za-ca Burmistrza Jan Ratka, Przewodniczący Rady Miasta Łaziska Górne Tadeusz Król, Przewodniczący Stowarzyszenia Bezpieczne Miasto  Stanisław Jaroszek, członek zarządu  Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Mikołowski – Stanisław Karpeta,  komendant komisariatu policji w Łaziskach  Piotr Afiniec,  oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia Bezpieczne Miasto – dyrektor KWK Krzysztof Janik, którzy mimo licznych obowiązków znaleźli czas dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta.

Inicjator i organizator akcji : Grażyna Tkocz

Czytaj więcej: Bezpieczny Świat Ucznia