10 listopada, przedstawiciele klas VII-VIII Zuzanna Smarduch, Marta Walczak i Artur Bezdomnyi uczestniczyli w pierwszych warsztatach dla młodzieży „Bo pokój to misja Nas wszystkich”, poprzedzających łaziski kongres młodzieżowy „O pokój na świecie”.

 

Podczas dzisiejszych warsztatów, które odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łaziskach Górnych młodzież uczestniczyła w zajęciach integracyjnych pozwalających na lepsze poznanie się uczestników oraz w rozmowach na temat pokoju i wojny.

Celem cyklu warsztatów i kongresu jest wypracowanie przez młodzież przesłania, apelu „O Pokój na Świecie”.

Organizatorami obu przedsięwzięć są Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie – Komisariat w Łaziskach Górnych, Miejska Biblioteka Publiczna w Łaziskach Górnych oraz Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych.