Upowszechnianie czytelnictwa oraz podniesienie jego poziomu wśród uczniów, uczenie aktywnego odbioru literatury, pielęgnowanie kultury języka ojczystego, rozwój zainteresowania poezją i prozą a także kształtowanie kompetencji czytelniczych wśród młodzieży- takie cele przyświecały organizatorom Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania, Szkole Podstawowej nr 10 z Orzesza- Woszczyc.

Przed uczestnikami postawiono trudne zadania, ale w pełni im sprostali. Wybrane do prezentacji części prozy były bardzo ciekawe, różnorodne i czytane z dużym zaangażowaniem i bardzo obrazowo. Druga część konkursu czyli przedstawienie tekstów wierszy Wisławy Szymborskiej, nie znanych uczestnikom wcześniej było jeszcze trudniejszym wyzwaniem. Ostatecznie jury udało się wyłonić zwycięzców i przyznać nagrody. Naszą szkołę godnie reprezentował Michał Maciąg, uczeń klasy VIII e, który przygotował fragment książki Ernesta Hemingwey'a "Stary człowiek i morze" a wylosowanym wierszem był utwór "Chmury". Tym razem nie udało się zająć miejsca na podium, natomiast było to dla  Michała ciekawe i pouczające doświadczenie.