Stacja empatyczni- razem mamy moc! Pod tym hasłem rusza kolejna kampania. W dniach 1 – 19 listopada trwa ogólnoświatowa i ogólnopolska kampania 19 dni przeciwko przemocy, krzywdzeniu dzieci i młodzieży to akcja, która nagłaśnia ważny i trudny problem jakim jest krzywdzenie dzieci i młodzieży. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać,zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej. W trakcie kampanii społeczność szkolna będzie podejmować działania mających na celu przeciwdziałać przemocy.