1 listopada przystąpiliśmy do kampanii „19 dni przeciwko przemocy oraz krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Jest  to akcja, która podejmuje ważny i trudny problem jakim jest krzywdzenie dzieci i młodzieży. W trakcie 19 dni przeprowadziliśmy wiele działań, których celem było zwrócenie uwagi na krzywdę drugiego człowieka.

 W trakcie podejmowanych działań uświadamialiśmy, że agresja i przemoc to najbardziej krzywdzące zachowanie wobec drugiego człowieka. Kampania opierała się o tematykę praw dziecka, empatii, bezpieczeństwa, szacunku, tolerancji oraz godności. Cała społeczność szkolna zaangażowała się w działania w trakcie, których:  

 • przygotowaliśmy gazetki tematyczne,
 • rozwiesiliśmy foldery, broszury informujące o kampanii,
 • wykonaliśmy wstążki, które są symbolem kampanii,
 • ogłosiliśmy dzień koloru pomarańczowego,
 • przygotowywaliśmy śniadanie w kolorze pomarańczowym,
 • stołówka szkolna przygotowała menu w kolorze pomarańczowym,
 • uczestniczyliśmy w prelekcjach dotyczących cyberprzemocy, karalności prowadzonych dla uczniów i rodziców przez Komendę Powiatową Policji w Mikołowie,
 • wykonaliśmy prace plastyczne w ramach zajęć oraz konkursu na plakat dotyczący EMPATIA,
 • klasy I-III udekorowały sale w prace nawiązujące do kampanii,
 • klasy IV-VIII tworzyły dekorację i tablice informujące o działaniach,
 • w ramach zajęć z wychowawcami oglądaliśmy filmiki, prezentacje dotyczące empatii i tolerancji,
 • omawialiśmy Prawa Dziecka w ramach zajęć edukacyjnych,
 • wyruszyliśmy z kampanią w miasto nagłaśniając problem przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży,
 • uczniowie indywidualne zgłosili prace do konkursu ,,Ja i moje 19 dn"
 • uczniowie dowiedzieli się gdzie szukać pomocy na wypadek doświadczania przemocy,
 • pedagog, psycholog szkolny uczestniczyli w szkoleniach w ramach kampanii;                                    
  Celem wszystkich tych działań była edukacja i profilaktyka w zakresie zapobiegania przemocy oraz  krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Dziękujemy całej społeczności szkolnej za zaangażowanie w Kampanię 19 dni… Jesteście Wielcy !


 
Koordynatorzy Kampanii SP1