Dyrekcja i społeczność szkolna zwracają się do rodziców i sympatyków z prośbą o przekazanie 1,5 % podatku na cele naszej szkoły. Uprzejmie informujemy, iż nasza szkoła posiada subkonto w Fundacji Pracowniczej PRO-EKO w Łaziskach Górnych, która jest Organizacją Pożytku Publicznego, co pozwala nam na gromadzenie środków zarówno z odpisów podatkowych, jak i wszelkich darowizn.
W tym celu należy wpisać następujące dane:

Numer KRS: 0000064561

Cel szczegółowy: Szkoła Podstawowa nr 1 w Łaziskach Górnych

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali lub przekażą % podatku dochodowego na rzecz naszej szkoły.

Jednocześnie zapewniamy, że wszelkie zgromadzone środki zostaną rozdysponowane zgodnie z przeznaczeniem, na potrzeby naszej szkoły.