Małgorzata Kołtunowska z klasy VIII d, przygotowana przez p. Marię Rubin została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego.

Claudia Weiner z klasy VIII b, przygotowana przez p. Zofię Kozyrę została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego.

Gratulacje!

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas VII i VIII brali udział w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego z następujących przedmiotów: język angielski, język niemiecki, język polski, historia, matematyka, biologia, chemia.

Konkursy z w/w przedmiotów odbywały się w formie pisemnej. Pierwszy etap opierał się na treściach i umiejętnościach z podstawy programowej. Drugi i trzeci etap wymagał od uczniów przygotowania się z zakresu wiedzy wykraczającej poza podstawę programową, przeczytania dodatkowych lektur, logicznego myślenia, znajomości kultury danego kraju.