W miniony poniedziałek odwiedzili nas przedstawiciele I Szczepu Drużyn Harceskich i Zuchowych z Łazisk Górnych: druhna Patrycja Hajduga i komendant szczepu Jacek Kudla. Zapraszali do przyjścia na zbiórkę i prezentowali zajęcia, z jakimi stykają się na swoich spotkaniach, biwakach czy obozach harcerze.