Ósmoklasiści jesteśmy z Wami ! Pamiętajcie...

 

Drodzy Uczniowie,Nauczyciele dziękujemy wam za przygotowanie niespodzianki urodzinowej dla Mai. Wszystkie kartki były przepiękne i podarowane z serca. Ta miła niespodzianka wywołała u Mai wiele radości.

5 maja to Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ma na celu zmianę stereotypów na temat osób niepełnosprawnych intelektualnie. Kampanie i marsze godności organizowanych w całej Polsce pokazują społeczeństwu, że są oni wśród nas i mają takie same prawa.Nasza szkoła podejmuje wiele działań,które uczą dzieci tolerancji i akceptacji względem drugiej osoby.

Uczniowie SP1 zostali zaproszeni przez Centrum Usług Społecznych na event,który odbywał się przed MDK w Łaziskach Górnych.Organizatorzy przygotowali ofertę skierowaną dla dzieci i dorosłych.Nasi uczniowie oraz grupy przedszkolne uczestniczył w zabawach,malowaniu twarzy oraz konkursie na znajomość piosenek. Dzieci miały okazję bawić się z Panem Burmistrzem Aleksandrem Wyrą i Przewodniczącym Rady Miejskiej Tadeuszem Królem. Na wszystkich uczestników czekała smaczna niespodzianka w postaci lodów i waty cukrowej. Mile spędzony czas na zabawach z CUS sprawił dzieciom wiele radości. Dziękujemy Centrum Usług Społecznych za zaproszenie.

Oferta działań Bliżej Mieszkańców CUS w Łaziskach Górnych skierowana jest do dzieci i dorosłych. Wszystkie formy wsparcia proponowane w ramach projektu są bezpłatne. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą proponowaną przez CUS. Informacje dotyczące usług udzielane są pod nr tel. 32 324 86 52

,,Naszym marzeniem jest tworzenie świata,
w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży…”

W dniach 1 – 19 listopada trwa ogólnoświatowa i ogólnopolska kampania. „19 dni przeciwko przemocy, krzywdzeniu dzieci i młodzieży” to akcja, która nagłaśnia ważny i trudny problem jakim jest krzywdzenie dzieci i młodzieży.

W Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Mikołowie zatrudniony jest wykwalifikowany personel: psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych.
Wszyscy specjaliści są doświadczeni w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Szanowni Państwo
Informujemy, iż zgodnie z nowelizacją rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.410) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie wznawia pracę stacjonarną 04 maja 2020 r.Jednak ze względu na konieczność dostosowania warunków przyjęć do obostrzeń wynikających z panującej epidemii całkowite otwarcie na klienta zewnętrznego nastąpi 11 maja 2020r.

Fundacja Ey Kompleksowo wspiera rozwój i edukację dzieci i młodzieży z rodzinach zastępczych, aby zwiększać ich szanse do dobrą przyszłość oraz pomaga opiekunom zastępczym w ich codziennej pracy.
W dniu dzisiejszym o godzinie 17:00 zapraszamy na wykład Pani Aleksandry Grychtoł- psycholog, która opowie Wam o tym jak mają się rozwój, potrzeby i oczekiwania dzieci wobec rzeczywistości.Podczas webinarium będzie jak zwykle dużo praktycznych informacji.